Pożyczkodawca

Kwota pożyczki

Na okres

Koszt

Kwota pożyczki

500 zł

od 300 zł do 6000 zł

Pierwsza do 3000 zł

Na okres

30 dni

Od 5 do 45 dni

Pierwsza do 45 dni

Koszt

0 zł

RRSO: 0%

Dla pierwszej pożyczki

Szczegóły pożyczki: 


Kwota pożyczki: od 300 zł do 6000 zł (pierwsza do 3000 zł)

Okres pożyczki: od 5 do 45 dni (pierwsza do 45 dni)

Koszt:  0 zł dla pierwszej pożyczki,

Wiek: od 21 do 75 lat


Bazy sprawdzane przez firmę:

 • BIK 
 • BIG
 • KRD
 • ERIF
 • Infomonitor
 • Credit Check

Reprezentatywny przykład:

Opłata rejestracyjna 0,01 PLN (zwracana pożyczkobiorcy)’ całkowita kwota pożyczki 1500 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 10% (odsetki maksymalne); opłata przygotowawcza 0 PLN; prowizja 411.00 PLN; odsetki kapitałowe 12,30 PLN’ całkowity koszty pożyczki 423,30 PLN; całkowita kwota do zapłaty 1923,30 PLN; Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO) 1958%  Stan na dzień 20.01.2020r Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalnie za opóźnienie). W przypadku zmiany wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami dochodzenia niespłaconej pożyczki na drodze sądowej.

Kwota pożyczki

500 zł

od 500 zł do 6000 zł

Pierwsza do 3000 zł

Na okres

30 dni

Od 5 do 45 dni

Pierwsza do 45 dni

Koszt

0 zł

RRSO: 0%

Dla pierwszej pożyczki

Szczegóły pożyczki: 


Kwota pożyczki: od 500 zł do 6000 zł (pierwsza do 3000 zł)

Okres pożyczki: od 5 do 45 dni (pierwsza do 45 dni)

Koszt:  0 zł dla pierwszej pożyczki, 

Wiek: od 21 do 75 lat


Bazy sprawdzane przez firmę:

 •  BIK
 •  BIG
 •  KRD
 •  ERIF
 •  KBIG
 •  Credit Check

Reprezentatywny przykład:

Opłata rejestracyjna 0,01 PLN (zwracana pożyczkobiorcy); całkowita kwota pożyczki 1300 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 10% (odsetki maksymalne); opłata przygotowawcza 0 PLN; prowizja 352,30 PLN; odsetki kapitałowe 10,66 PLN; całkowity koszt pożyczki 362,96 PLN; całkowita kwota do zapłaty 1673,62 PLN; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1900%. Stan na dzień 20.01.2020 r.
Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W przypadku zmiany wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami dochodzenia niespłaconej pożyczki na drodze sądowej.

Kwota pożyczki

500 zł

od 100 zł do 8000 zł

Pierwsza do 3000 zł

Na okres

30 dni

Od 5 do 30 dni

Pierwsza do 30 dni

Koszt

0 zł

RRSO: 0%

Dla pierwszej pożyczki

Szczegóły pożyczki: 


Kwota pożyczki: od 100 zł do 8000 zł (pierwsza do 3000 zł)

Okres pożyczki: od 5 do 30 dni (pierwsza do 30 dni)

Koszt:  0 zł dla pierwszej pożyczki

Wiek: od 20 do 72 lat


Bazy sprawdzane przez firmę:

 •  BIG
 •  ERIF
 •  KRD

Reprezentatywny przykład:

Reprezentatywny przykład dla pożyczki standardowej udzielanej za pośrednictwem Serwisu: 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 1803,54 %, przy założeniu, że: Stopa oprocentowania pożyczki: 0% (stopa stała), Całkowita kwota pożyczki: 1800 zł, Całkowity koszt pożyczki: 493 zł, w tym: (i) Prowizja: 493 zł, (ii) Odsetki: 0 zł, Całkowita kwota do zapłaty: 2293 zł, Czas obowiązywania umowy: 30 dni. Stan na dzień: 24.01.2020 r.  
Reprezentatywny przykład dla pożyczki refinansującej udzielanej za pośrednictwem Serwisu: 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 1410,31 %, przy założeniu, że: Stopa oprocentowania pożyczki: 0% (stopa stała), Całkowita kwota pożyczki: 2400 zł, Całkowity koszt pożyczki: 600 zł, w tym: (i) Prowizja: 600 zł, (ii) Odsetki: 0zł, Całkowita kwota do zapłaty: 3000 zł, Czas obowiązywania umowy: 30 dni. Stan na dzień: 24.01.2020 

Kwota pożyczki

500 zł

od 500 zł do 5000 zł

Pierwsza do 3000 zł

Na okres

30 dni

Od 7 do 30 dni

Pierwsza do 30 dni

Koszt

0 zł

RRSO: 0%

Dla pierwszej pożyczki*

Szczegóły pożyczki: 


Kwota pożyczki: od 500 zł do 5000 zł (pierwsza do 3000 zł)

* pierwsza darmowa pożyczka do 500 zł

Okres pożyczki: od 7 do 30 dni (pierwsza do 30 dni)

Koszt:  0 zł dla pierwszej pożyczki.

*RRSO 0% dotyczy pożyczki do 500 zł na okres od 7 do 30 dni

Wiek: od 18 do 75 lat


Bazy sprawdzane przez firmę:

 •  BIK
 •  ERIF
 •  BIG
 •  KRD
 • KBIG

Reprezentatywny przykład:

Reprezentatywny przykład dla pożyczki objętej promocją „Pierwsza Pożyczka do 500 zł w promocji” (na dzień 06.01.2020): całkowita kwota pożyczki 500 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa stała): 0%, prowizja 0,00 zł, łączna kwota odsetek: 0,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0,0 %, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 500 zł, całkowity koszt pożyczki 0,00 zł. Reprezentatywny przykład na dzień 06.01.2020: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 10%, prowizja 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1983,1%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 282,60 zł, całkowity koszt pożyczki 282,60 zł. Jednorazowy Przelew Weryfikacyjny, który jest niezwłocznie zwracany Wnioskodawcy, wynosi 1 złoty. W przypadku skorzystania z usługi Szybkiej Identyfikacji, Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat.

Kwota pożyczki

500 zł

od 100 zł do 5000 zł

Pierwsza do 1000 zł

Na okres

30 dni

Od 1 do 30 dni

Pierwsza do 30 dni

Koszt

0 zł

RRSO: 0%

Dla pierwszej pożyczki

Szczegóły pożyczki: 


Kwota pożyczki: od 100 zł do 5000 zł (pierwsza do 1000 zł)

Okres pożyczki: od 1 do 30 dni (pierwsza do 30 dni)

Koszt:  0 zł dla pierwszej pożyczki

Wiek: od 20 do 76 lat


Bazy sprawdzane przez firmę:

 •  KRD
 •  BIG
 •  BIK
 •  KBIG
 •  ERIF

Reprezentatywny przykład:

Dla kolejnej pożyczki: całkowita kwota pożyczki 2000 zł, okres obowiązywania umowy – 30 dni, stała stopa oprocentowania 10% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 562,16 (w tym odsetki kapitałowe 16,39 zł, prowizja 545,77 zł), Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1953,2%, całkowita kwota do zapłaty 2562,16 zł (stan na dzień 18.02.2020). Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Kwota pożyczki

500 zł

od 200 zł do 12 000 zł

Pierwsza do 5000 zł

Na okres

30 dni

Od 1 do 30 dni

Pierwsza do 30 dni

Koszt

0 zł

RRSO: 0%

Dla pierwszej pożyczki

Szczegóły pożyczki: 


Kwota pożyczki: od 200 zł do 12 000 zł (pierwsza do 5000 zł)

Okres pożyczki: od 1 do 30 dni (pierwsza do 30 dni)

Koszt:  0 zł dla pierwszej pożyczki

Wiek: od 20 do 75 lat


Bazy sprawdzane przez firmę:

 • KRD 
 •  BIK
 •  BIG
 •  ERIF
 •  ZBP
 •  Credit Check
 • KBIG

Reprezentatywny przykład:

Dla Pierwszej Promocyjnej Pożyczki w przypadku terminowej spłaty: jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł, pożyczka 1900 zł na 30 dni (Promocyjne Warunki Spłaty) RRSO wynosi 0%; całkowita kwota pożyczki: 1900 zł; oprocentowanie stałe: 0%; całkowity koszt pożyczki: 0zł, w tym: Prowizja 0 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 1900 zł.

Reprezentatywny przykład dla Pożyczki z Rabatem w przypadku terminowej spłaty: Pożyczka 2100 zł na 30 dni (Promocyjne Warunki Spłaty) RRSO wynosi 1410,33%; całkowita kwota pożyczki: 2100 zł; oprocentowanie stałe: 10%; całkowity koszt pożyczki: 525,00 zł, w tym: Prowizja 507,74 zł, Odsetki 17,26 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 2 625,00 zł.

Reprezentatywny przykład dla Pierwszej Promocyjnej Pożyczki i Pożyczki z Rabatem w przypadku braku terminowej spłaty oraz dla Kolejnej Pożyczki bez promocji: Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Pożyczka 2100 zł na 30 dni (standardowe warunki) RRSO wynosi 1971,40%; całkowita kwota pożyczki: 2100 zł; oprocentowanie w skali roku: 10%; całkowity koszt pożyczki: 594,05 zł, w tym: Prowizja 576,79 zł, Odsetki 17,26 zł; okres obowiązywania umowy: 30 dni; całkowita kwota do spłaty: 2 694,05 zł. Kalkulacje sporządzone na dzień 6.12.2019.

Kwota pożyczki

500 zł

od 200 zł do 10 000 zł

Pierwsza do 3000 zł

Na okres

30 dni

Od 5 do 45 dni

Pierwsza do 40 dni

Koszt

0 zł

RRSO: 0%

Dla pierwszej pożyczki

Szczegóły pożyczki: 


Kwota pożyczki: od 200 zł do 10 000 zł (pierwsza do 3000 zł)

Okres pożyczki: od 5 do 45 dni (pierwsza do 40 dni)

Koszt:  0 zł dla pierwszej pożyczki

Wiek: od 19 do 73 lat


Bazy sprawdzane przez firmę:

 • KRD
 •  KBIG
 • Credit Check 
 •  BIG
 • ERIF
 •  Kaczmarski Group

Reprezentatywny przykład:

RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) wynosi 0%, przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, całkowita kwota do spłaty 1000 zł, RSO (roczna stopa oprocentowania) stałe oprocentowanie wynosi 0%, całkowity koszt 0 zł, czas obowiązywania umowy 30 dni. Z zastrzeżeniem terminowej spłaty.
 
Reprezentatywny przykład dla pożyczki nieobjętej promocją:

RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania) wynosi 1958,47%., przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, całkowita kwota do spłaty 1282,22 zł, RSO (roczna stopa oprocentowania) zmienne oprocentowanie wynosi 10% (art. 359 § 21 KC – odsetki kapitałowe), całkowity koszt to 282,22 zł, w tym Prowizja 274 zł, odsetki kapitałowe 8,22 zł, czas obowiązywania umowy 30 dni.

Kwota pożyczki

500 zł

od 300zł do 15 000 zł

Pierwsza do 6000 zł

Na okres

30 dni

Od 1 do 65 dni

Pierwsza do 65 dni

Koszt

0 zł

RRSO: 0%

Dla pierwszej pożyczki

Szczegóły pożyczki: 


Kwota pożyczki: od 300 zł do 15 000 zł (pierwsza do 3000 zł)

Okres pożyczki: od 1 do 65 dni (pierwsza do 65 dni)

Koszt:  0 zł dla pierwszej pożyczki

Wiek: od 18 lat


Bazy sprawdzane przez firmę:

 •  BIK 
 •  KRD 

Reprezentatywny przykład:

 dla pierwszej pożyczki: w przypadku pożyczki w wysokości 1000,00 zł na okres 65 dni, RRSO wynosi 0%, stopa oprocentowania pożyczki 0% rocznie, prowizja 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 1000,00 zł. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Nieterminowa spłata pożyczki, która była pierwotnie wydana z prowizją 0%, skutkuje naliczeniem zaległej prowizji i odsetek zgodnych z tabelą opłat. 

Reprezentatywny przykład kolejnej pożyczki: w przypadku pożyczki w wysokości 10000,00 zł na okres 65 dni RRSO wynosi 369%, stopa oprocentowania – 10% rocznie, prowizja 2991,30 zł. Całkowita kwota do zapłaty 13169,40 zł. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Podczas trwania akcji promocyjnych organizowanych przez platformę internetową szybkagotowka.pl przedstawione poniżej warunki oraz koszty gotówkowej pożyczki przez internet mogą ulegać zmianom.

Kwota pożyczki

500 zł

od 200 zł do 7000 zł

Pierwsza do 3100 zł

Na okres

30 dni

Od 5 do 30 dni

Pierwsza do 30 dni

Koszt

0 zł

RRSO: 0%

Dla pierwszej pożyczki

Szczegóły pożyczki: 


Kwota pożyczki: od 200 zł do 7000 zł (pierwsza do 3100 zł)

Okres pożyczki: od 5 do 30 dni (pierwsza do 30 dni)

Koszt:  0 zł dla pierwszej pożyczki

Wiek: od 20 do 75 lat


Bazy sprawdzane przez firmę:

 •  KBIG
 • Credit Check
 • European Union Credit Bureau

Reprezentatywny przykład:

Dla warunków promocyjnych określonych w regulaminie promocji „Twoja pierwsza pożyczka”: całkowita kwota pożyczki 700,00 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stałe) 0%, łączna kwota odsetek: 0,00 zł, łączna kwota prowizji 0,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0,00 %, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 700,00 zł, całkowity koszt pożyczki 0,00 zł.

Reprezentatywny przykład dla warunków standardowych: całkowita kwota pożyczki 700,00 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stałe) 10%, łączna kwota odsetek: 5,74 zł, łączna kwota prowizji 192,22 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1969,83 %, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 897,96 zł, całkowity koszt pożyczki 197,96 zł.

Opóźnienie w spłacie: Jeśli Pożyczkobiorca opóźni się ze spłatą pożyczki w terminie, Pożyczkodawca ma prawo podjąć działania mające na celu zwrot pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie do zapłaty Pożyczkobiorcę: telefonicznie lub za pomocą sms, i/lub maila lub poprzez wysłanie zawiadomienia listownego. W przypadku nieterminowej spłaty udzielonej pożyczki mogą zostać doliczone dodatkowe koszty zawierające odsetki w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie – określone w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. odsetki nie przekraczające dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaległych płatności osobom trzecim, oraz do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki oraz po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.